Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av el-varebiler til kommunalteknikk

Prosjektnavn: Anskaffelse av el-varebiler til kommunalteknikk
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Larvik kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy