Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler 2019–2020

Prosjektnavn: Anskaffelse av elektriske varebiler 2019–2020
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy