Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler 2019-2020

Prosjektnavn: Anskaffelse av elektriske varebiler 2019-2020
Fylke: Innlandet
Søker: Østre Toten kommune
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy