Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler

Prosjektnavn: Anskaffelse av elektriske varebiler
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Harstad kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy