Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av ladepunkt for el-tjenestebiler

Prosjektnavn: Anskaffelse av ladepunkt for el-tjenestebiler
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Larvik kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler