Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av to komunale elvarebiler

Prosjektnavn: Anskaffelse av to komunale elvarebiler
Fylke: Troms og Finnmark
Søker: Nordreisa kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy