Klimasats-prosjekt

Anskaffelsesprosjekt – utslippsfri hurtigbåt

Prosjektnavn: Anskaffelsesprosjekt – utslippsfri hurtigbåt
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Anskaffelser