Klimasats-prosjekt

Arealplanlegging:Massehåndtering & miljøoppfølging

Prosjektnavn: Arealplanlegging:Massehåndtering & miljøoppfølging
Fylke: Nordland (N)
Søker: Bodø kommune, prosjektet Ny by - Ny flyplass
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Avfall og deponi