Klimasats-prosjekt

Arealplanlegging: massehåndtering og miljøoppfølging

Prosjektnavn: Arealplanlegging: massehåndtering og miljøoppfølging
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE, PROSJEKTET NY BY - NY FLYPLASS
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Avfall og deponi