Klimasats-prosjekt

Åtte ladepunkt i Frøya kommune

Prosjektnavn: Åtte ladepunkt i Frøya kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: FRØYA KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler