Klimasats-prosjekt

Bærekraftige bydeler med scenariotenking

Prosjektnavn: Bærekraftige bydeler med scenariotenking
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging