Klimasats-prosjekt

Båsmo barneskole-Tiltak byggeplass+energiløsninger

Prosjektnavn: Båsmo barneskole-Tiltak byggeplass+energiløsninger
Fylke: Nordland (N)
Søker: Rana kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg