Klimasats-prosjekt

Båsmo barneskole – tiltak byggeplass og energiløsninger

Prosjektnavn: Båsmo barneskole – tiltak byggeplass og energiløsninger
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Rana kommune skal bygge en ny barneskole, og ønsker å bruke klimavennlige materialer som massivtre og lavkarbonbetong. Kommunen vil også redusere utslipp fra byggeplassen ved å bruke utslipps- eller fossilfrie løsninger.

Prosjektet ligger an til en klimagassreduksjon i bygget på 47% sammenliknet med et referansebygg, og 60% reduksjon på byggeplassen (se vedlagt klimagassregnskap under).

Relevante lenker