Klimasats-prosjekt

Bedre kommunikasjon – økt utsortering av matavfall

Prosjektnavn: Bedre kommunikasjon – økt utsortering av matavfall
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Mat