Klimasats-prosjekt

Bedre kommunikasjon-økt utsortering av matavfall

Prosjektnavn: Bedre kommunikasjon-økt utsortering av matavfall
Fylke: Viken (N)
Søker: Halden kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Mat