Klimasats-prosjekt

Bemannet bolig i klimavennlige materialer

Prosjektnavn: Bemannet bolig i klimavennlige materialer
Fylke: Agder (N)
Søker: BIRKENES KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt