Klimasats-prosjekt

Benterud skoleutvidelse

Prosjektnavn: Benterud skoleutvidelse
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt