Klimasats-prosjekt

Berekraftige transportløysingar i verdsarvkommunen

Prosjektnavn: Berekraftige transportløysingar i verdsarvkommunen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Stranda kommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Sjøtransport