Klimasats-prosjekt

Biogass i Engerdal

Prosjektnavn: Biogass i Engerdal
Fylke: Innlandet
Søker: Engerdal kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt