Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg - Støren Sør

Prosjektnavn: Biogassanlegg - Støren Sør
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Midtre Gauldal kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt