Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen del 2

Prosjektnavn: Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen del 2
Fylke: Innlandet (N)
Søker: SØR-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt