Klimasats-prosjekt

Birkeland barnehage i klimavennlige materialer

Prosjektnavn: Birkeland barnehage i klimavennlige materialer
Fylke: Agder (N)
Søker: BIRKENES KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt