Klimasats-prosjekt

Boattraksjon – Kilsund som fortettingslokasjon

Prosjektnavn: Boattraksjon – Kilsund som fortettingslokasjon
Fylke: Agder (N)
Søker: Arendal kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging