Klimasats-prosjekt

Boattraksjon – Kilsund som fortettingslokasjon

Prosjektnavn: Boattraksjon – Kilsund som fortettingslokasjon
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging

Arendal kommune skal gjennomføre en pilotstudie på fortetting med analyse av området, medvirkningsprosessen og nødvendige endringer i reguleringsplaner.

Bakgrunnen for prosjektet er innsigelser til nye bilbaserte boligfelt utenfor tettstedet Kilsund under revisjonen av kommuneplanenes arealdel.

Relevante lenker