Klimasats-prosjekt

Bruk av massivtre i off. bygg - kompetanseheving

Prosjektnavn: Bruk av massivtre i off. bygg - kompetanseheving
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Stranda kommune
Tilskudd: 182 400
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg