Klimasats-prosjekt

Bruk av massivtre i offentlege bygg – kompetanseheving

Prosjektnavn: Bruk av massivtre i offentlege bygg – kompetanseheving
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 182 400
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Stranda kommune skal heve kompetansen på klimatiltak i bygg, da særlig bruk av massivtre. Prosjektet skal også se på innovative innkjøp, energiløsninger og gjenbruk av materialer.

Relevante lenker