Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Buskerud

Prosjektnavn: BYGG i TRE Buskerud
Fylke: Viken (N)
Søker: Kongsberg kommune
Tilskudd: 325 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Nettverk