Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Telemark

Prosjektnavn: BYGG i TRE Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Fyresdal kommune
Tilskudd: 475 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Nettverk