Klimasats-prosjekt

Bygge ned elbilbarrier i Sogn og Fjordane

Prosjektnavn: Bygge ned elbilbarrier i Sogn og Fjordane
Fylke: Vestland (N)
Søker: Sogn Og Fjordane fylkeskommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet