Klimasats-prosjekt

Bygge ned elbilbarrier i Sogn og Fjordane

Prosjektnavn: Bygge ned elbilbarrier i Sogn og Fjordane
Fylke: Vestland (N)
Søker: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet

Vestland Fylkeskommune har fått støtte til et forprosjekt for å bryte ned barrierene for elbil.