Klimasats-prosjekt

Case-studie - mobilitet i etablerte boligområder

Prosjektnavn: Case-studie - mobilitet i etablerte boligområder
Fylke: Viken
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging