Klimasats-prosjekt

Design av teglfasade for ombruk – Ruseløkka skole

Prosjektnavn: Design av teglfasade for ombruk – Ruseløkka skole
Fylke: Oslo (N)
Søker: Undervisningsbygg Oslo Kf
Tilskudd: 370 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt