Klimasats-prosjekt

Digitaliserte kommunikasjonsløsninger i kommunen

Prosjektnavn: Digitaliserte kommunikasjonsløsninger i kommunen
Fylke: Agder (N)
Søker: Mandal kommune
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: IKT/teknologi