Klimasats-prosjekt

Edvardsløkka omsorgsboliger

Prosjektnavn: Edvardsløkka omsorgsboliger
Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg