Klimasats-prosjekt

Eidsvoll Kommune – ladestasjoner 2019

Prosjektnavn: Eidsvoll Kommune – ladestasjoner 2019
Fylke: Viken (N)
Søker: Eidsvoll kommune
Tilskudd: 124 243
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler