Klimasats-prosjekt

Eilert Sundt videregående skole avdeling Farsund

Prosjektnavn: Eilert Sundt videregående skole avdeling Farsund
Fylke: Agder (N)
Søker: VEST AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Vest Agder fylkeskommune skal bygge en ny videregående skole i klimavennlige materialer, blant annet tre, resirkulert stål og lavkarbonbetong. Målet er å kutte klimagassutslippet med minst 30% sammenliknet med et referansebygg. 

I 2018 fikk fylkeskommunen Klimasats-støtte til en mulighetsstudie som såpå klimavennlige løsninger og fastsatte klimamål for skolen (se lenke under). 

Resultater og erfaringer

Skolen skal stå ferdig høsten 2021, og foreløpige beregninger for det prosjekterte bygget viser en klimagassreduksjon på 35% sammenliknet med et referansebygg (se klimagassberegninger under).

Fylkeskommunen har erfart at klimakrav må beskrives godt, og helst som skal-krav og ikke bør-krav.

Relevante lenker