Klimasats-prosjekt

Eilert Sundt videregående skole avdeling Farsund

Prosjektnavn: Eilert Sundt videregående skole avdeling Farsund
Fylke: Agder (N)
Søker: Vest Agder fylkeskommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg