Klimasats-prosjekt

El-båt lader og el-motor for båt i Marker kommune

Prosjektnavn: El-båt lader og el-motor for båt i Marker kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: Marker kommune
Tilskudd: 360 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Sjøtransport