Klimasats-prosjekt

El-lastebiler til «Ressurspark 2020»

Prosjektnavn: El-lastebiler til «Ressurspark 2020»
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger natur- og idrettsservice KF
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy