Klimasats-prosjekt

Ellastebiler til "Ressurspark 2020"

Prosjektnavn: Ellastebiler til "Ressurspark 2020"
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy