Klimasats-prosjekt

El-sykkelprosjekt i Lillehammer

Prosjektnavn: El-sykkelprosjekt i Lillehammer
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Lillehammer kommune
Tilskudd: 62 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel