Klimasats-prosjekt

Elvarebil

Prosjektnavn: Elvarebil
Fylke: Viken (N)
Søker: Ski kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy