Klimasats-prosjekt

El-varebil

Prosjektnavn: El-varebil
Fylke: Viken
Søker: Ski kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy