Klimasats-prosjekt

El-varebil

Prosjektnavn: El-varebil
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Nord-Odal kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy