Klimasats-prosjekt

Elbilar og ladepunkt for teknisk etat

Prosjektnavn: Elbilar og ladepunkt for teknisk etat
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Stordal kommune
Tilskudd: 140 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler