Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av rutebusser

Prosjektnavn: Elektrifisering av rutebusser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport