Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av varetransport

Prosjektnavn: Elektrifisering av varetransport
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Tromsø kommune
Tilskudd: 1 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy