Klimasats-prosjekt

Elektrisk avfallsbil i Trondheim Kommune

Prosjektnavn: Elektrisk avfallsbil i Trondheim Kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 148 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy