Klimasats-prosjekt

Elektrisk feiebil

Prosjektnavn: Elektrisk feiebil
Fylke: Vestland (N)
Søker: SVEIO KOMMUNE
Tilskudd: 695 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy