Klimasats-prosjekt

Elektrisk varebil

Prosjektnavn: Elektrisk varebil
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Tynset kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy