Klimasats-prosjekt

Elektriske Filipstad

Prosjektnavn: Elektriske Filipstad
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 2 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade annet, Maskiner og kjøretøy

Dette prosjektet har vært et bidrag til etableringen av "Oslo City Hub" på Filipstad i Oslo, og trinn 2 ble åpnet av statsministeren 12. august 2020. Prosjektet gjennomføres av Bymiljøetaten i Oslo sammen med Statens vegvesen og Ruter.

Prosjektet inkluderer blant annet et omlastingssenter og ladeinfrastruktur for elektriske lastebiler (8–16 tonn), elektriske varebiler og elektriske lastesykler. I tillegg er en ny nettstasjon og "Filipstad mobilitetspunkt" etablert på området. Mobilitetspunktet har ladeinfrastruktur, elbildeling og utleie av elektriske sykler. 

Erfaringer og tips

Erfaringene med tiltaket så langt er svært gode. Dette er et av verdens første mobilitetspunkt for elektriske lastebiler, og interessen har vært formidabel. Området har fått besøk av et stort antall delegasjoner fra inn- og utland. Noen tips for å lykkes med et slikt prosjekt er:

  • Tett samarbeid med transportørene og deres største kunder.
  • Tett samarbeid med andre kommunale etater og Statens Vegvesen.
  • En helhetlig tilnærming med ulike transportmidler som elvarebil, elbildeling, elsykkel osv.
  • Tilrettelegge for sambruk og dermed forsvare og bidra til å optimalisere investeringskostnader.
Relevante lenker