Klimasats-prosjekt

Elektriske Filipstad

Prosjektnavn: Elektriske Filipstad
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Bymiljøetaten
Tilskudd: 2 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade annet