Klimasats-prosjekt

Elektriske biler og ladestasjoner

Prosjektnavn: Elektriske biler og ladestasjoner
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger byggdrift KF
Tilskudd: 704 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy