Klimasats-prosjekt

Ellastesykkel på Gjøvik

Prosjektnavn: Ellastesykkel på Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 61 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel