Klimasats-prosjekt

Ellastesykkel på Gjøvik

Prosjektnavn: Ellastesykkel på Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 61 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel