Klimasats-prosjekt

Elsykler i hjemmetjenesten

Prosjektnavn: Elsykler i hjemmetjenesten
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Sør-varanger kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel