Klimasats-prosjekt

Elvarebiler, bilogass-lastebil og el-truck

Prosjektnavn: Elvarebiler, bilogass-lastebil og el-truck
Fylke: Viken (N)
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 567 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy