Klimasats-prosjekt

Elvarebiler og elladepunkter i nye Ørland kommune

Prosjektnavn: Elvarebiler og elladepunkter i nye Ørland kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Ørland kommune
Tilskudd: 610 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy