Klimasats-prosjekt

Energi og klima i Sør-Østerdal

Prosjektnavn: Energi og klima i Sør-Østerdal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Regionrådet For Sør-østerdal
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk