Klimasats-prosjekt

Enklere hverdag med brukervennlige mobilitetspunkter

Prosjektnavn: Enklere hverdag med brukervennlige mobilitetspunkter
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE, VED SMARTBYKONTORET
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging

Kommunen oppretter brukervennlige mobilitetspunkter som knytter sammen tjenester som bysykkel, sykkelparkering, buss & tog, bildeling, samkjøring, taxi med mer.