Klimasats-prosjekt

Enklere hverdag med brukervennlige mobilitetspunkt

Prosjektnavn: Enklere hverdag med brukervennlige mobilitetspunkt
Fylke: Rogaland
Søker: Stavanger kommune, ved smartbykontoret
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging