Klimasats-prosjekt

Etablering av hurtigladestasjon ved taxisentralar

Prosjektnavn: Etablering av hurtigladestasjon ved taxisentralar
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 3 260 750
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Drosjer