Klimasats-prosjekt

Etablering av hurtigladestasjon ved taxisentralar

Prosjektnavn: Etablering av hurtigladestasjon ved taxisentralar
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen
Tilskudd: 3 260 750
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Drosjer