Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkt for kommunale bilar

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkt for kommunale bilar
Fylke: Vestland (N)
Søker: Sund kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler